lørdag 18. november 2017

Vakre sensitive barn.
Vakre sensitive barn.
Tankefull, og forsiktig. Litt usikker, men må videre.
Snart skoledag, full av nye utfordringer.
Hva tenker du på, barn?
Tenker du på, hva du vil klare? Forventninger? Norskoppgaven din? Stilen? Alle ordene, og tallene?
Ja, du voksne menneske, jeg tenker på alt. Alt jeg må klare. Alt jeg må prestere.
Jeg ønsker mer fred og ro, i klasserommet, mer plass, god luft, og en lærer som forstår. Jeg trenger min rolige tid, her også. Trenger, å få reise rolig i tankene. La tankene mine få vinger.
For ordene liker jeg. De kommer dansende til meg. De forteller meg, og de blir min historie. Min vei for å komme videre. Min veiledning, for å komme videre. For å passe inn, og samtidig, må være så sensitiv.
Men dette skal jeg klare. Jeg vet, jeg skal klare det, fordi jeg har mange gode evner, på tross av å være, en liten sensitiv jente.
Jeg vil skrive en historie, om barna i verden. Min historie.
Husk jente, og gutt, du må alltid tenke på, at du har dine evner.
Evne til å formidle dine tanker. Evne til å la voksne mennesker forstå deg.
Evne til, ved ditt kroppsspråk å vise voksne mennesker at de må "se" deg
Vis dem styrken, og lær dem, at de bør lytte, og se. Noen ganger, er det dette,dere må fortelle de voksne. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar