torsdag 23. mars 2017

Det handler om å leve.

Dagene kommer til oss, gir oss muligheter, drar av sted igjen, og tilbake ligger en historie.
Vår historie.
Velger  meg dette diktet i dag av Billy Collins.

Silence - Poem by Billy Collins

There is the sudden silence of the crowd
above a player not moving on the field,
and the silence of the orchid.

The silence of the falling vase
before it strikes the floor,
the silence of the belt when it is not striking the child.

The stillness of the cup and the water in it,
the silence of the moon
and the quiet of the day far from the roar of the sun.

The silence when I hold you to my chest,
the silence of the window above us,
and the silence when you rise and turn away.

And there is the silence of this morning
which I have broken with my pen,
a silence that had piled up all night

like snow falling in the darkness of the house—
the silence before I wrote a word
and the poorer silence now. 

                       Et flott par svingte seg på isen i Budapest, til nydelig musikk..
                       Dans er viktig.
              Kreta ble også besøkt i september.
              En Temareise så flott, og det anbefales.

Det ble bilturer i vårt langstrakte land, i vakre sommer og høstdager.
Never til taket ble hentet i Buskerud.
Over fjell og gjennom daler, med stopp på vakre steder.
Gode møter med mennesker, og mye takknemlighet i ettertid.
Jul og Nyttår ble spesiell, og god. Sitter igjen med så mange gode minner.
I februar gikk turen til Danmark, for å feire min danske svoger.
Der også i veldig godt selskap.
Siden den gang, har det vært mange ting, å gjøre hjemme.
Male, stelle og ordne, og et nytt hus i hagen, skal gjøres ferdig, og forhåpentligvis innvies,
om ikke lenge. Takket være god hjelp.
Tjelden observerte jeg 10 mars, snart skal gåsa være her.
Så er det lundefuglene 14 mars, Videre ærfugler, linerler, og flere andre.
Etter det, et fotokurs for meg, langt oppe i nord. Noe jeg gleder meg mye til.
Før det får jeg et kjært besøk, og senere, setter jeg nesen mot østlandet.
Både for Børlidagen, og mange andre ting.
Det er nå, jeg lever.
Kanskje andre flotte opplevelser dukker opp.